Ε΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
    1-7   8-12 13-21 22-24 25-32 33-35 36-44 45-52

 
   

Μαθητή Α

Μαθητή B

Μαθητή HTML

Εργασιών Α

Εργασιών B

 

 

 

Επανάληψη-εξάσκηση σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου (ΥΠΑΙΘ)
για την εξ' αποστάσεως διδασκαλία

 

         
 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1 ΔΙΣ.


ΑΡΙΘΜΟΙ ΩΣ ΤΟ 1 ΔΙΣ - ΑΞΙΑ ΨΗΦΙΩΝ

 


ΠΟΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΕΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙ- ΟΥΝΤΑΙ


ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΑ


ΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΩΜ ΜΕΧΡΙ 1 ΔΙΣ.


ΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΩΜ ΜΕΧΡΙ 1 ΔΙΣ.

 

ΚΛΑΣΜΑΤΑ


ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΤΕΡΩΝΥΜΩΝ

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΛΑΣΜΑ

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΛΑΣΜΑ

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΛΑΣΜΑ

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΚΕΡΑΙΟ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ  ΣΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ  ΣΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ

 

ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ

 

ΕΜΒΑΔΟΝ-ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ


ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

 


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΒΑΔΟΥ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΕΚΑΤΟΣΤΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ

ΓΡΑΦΩ ΤΑ ΕΜΒΑΔΑ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ

ΙΣΟΕΜΒΑΔΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛ...

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡ...

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ

 ΒΡΙΣΚΩ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ
 

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Πατώ στον πύραυλο που νομίζω ότι στρογγυλοποιείται ο πορτοκαλί αριθμός.
 

Στο μενού επιλογής επιπέδου επιλέξτε


(Έως το 9.999 στην πλησιέστερη 100άδα)

 

 
         
     

Σύντομα περισσότερα παιχνίδια...

 
         

 

 

 

  25. Δεκαδικά κλάσματα - Δεκαδικοί

 

 

  26. Διάταξη δεκαδικών - αξία θέσης ψηφίου

 

 

 

 27. Στρογγυλοποίηση δεκαδικών

 

 

 

 28. Πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών

 

   

 

 

 29. Πολλαπλασιασμός δεκαδικών

 

 

 

 30. Διαίρεση δεκαδικών

 

   

 

 

   31. Ποσοστό

 

 

 

  32. Εκφράσεις των αριθμών

 
 
 

 

 

   Επανάληψη

 

   

 

 

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία