Ε΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
    1-7   8-12 13-21 22-24 25-32 33-35 36-44 45-52

 

 

  25. Δεκαδικά κλάσματα - Δεκαδικοί

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

  26. Διάταξη δεκαδικών - αξία θέσης ψηφίου

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 27. Στρογγυλοποίηση δεκαδικών

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 28. Πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 29. Πολλαπλασιασμός δεκαδικών

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 30. Διαίρεση δεκαδικών

 

   

 

 

 

 

 

 

   31. Ποσοστό

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

  32. Εκφράσεις των αριθμών

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

   Επανάληψη

 

   Πολυμέσα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

© 2010-20   |   FB Επικοινωνία