Διαίρεση κλάσματος με κλάσμα

 

Όταν διαιρούμε κλάσματα προσέχουμε:
Να είναι στην ίδια μονάδα τα κλάσματα πχ ώρες, λεπτά, κιλά, γραμμάρια, ευρώ, λεπτά.
Να είναι ομώνυμα δηλ. ο πραρονομαστής να είναι ίσος.
 

 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

Έχω 12,9 ευρώ.
Πόσα σοκολατάκια των 30 λεπτών μπορώ να πάρω για τη γιορτή μου;

Βήμα 1ο

Πρώτα αποφασίζουμε τι πράξη θα κάνουμε.

ε

λ

Βήμα 2ο

Μετατρέπουμε σε κλάσματα των ίδιων μονάδων, ευρώ ή λεπτά. Εδώ θα επιλέξουμε ευρώ.

  12,9        
 

ε

ε  
         

Βήμα 3ο

Θα μετατρέψω τα κλάσματα σε ομώνυμα και θα βρω το αποτέλεσμα.

           

ε

ε

 

           
 

 

 

     

 

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία