Ε΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
1-6 7. Μουσική 8. Χριστούγεννα 9. Βιβλία, ... 10. Μυστήρια-Επ...

11. Παιχνίδια

12. 25η Μαρ

13-17

 
   

Μαθητή Α

Μαθητή B

Μαθητή Γ

Εργασιών Α

Εργασιών B

Μαθητή HTML

 

 

Επανάληψη-εξάσκηση σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου (ΥΠΑΙΘ)
για την εξ' αποστάσεως διδασκαλία

 

     

 

 

 

 
 

ΕΠΙΘΕΤΑ


Καταλαβαίνω την αξία των επιθέτων


Αντίθετα επίθετα


Περιγραφικά επίθετα

 

ΕΠΙΘΕΤΑ -ΚΛΙΣΗ


ΚΑΤΑ ΤΟ "ΕΥΘΥΣ, -ΕΙΑ, -Υ"


 "ΚΑΦΕΤΗΣ-ΙΑ -Ι"

 "ΜΕΛΛΩΝ-ΟΥΣΑ-ΩΝ"

 "ΜΑΚΡΥΣ-ΙΑ-Υ"

ΕΥΓΕΝΗΣ -ΗΣ -ΕΣ

 

 

 

 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ

 

ΕΥΘΥΣ- ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ


ΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΛΟΓΟ

ΕΥΘΥΣ Ή ΠΛΑΓΙΟΣ;

ΕΥΘΥΣ- ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗ ΤΕΛΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗ ΤΕΛΕΙΑ

 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΕΝΤΥΠΑ


ΠΕΡΙΓΡ. ΣΚΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΓΡ. ΓΑΤΑΣ

ΡΥΠΑΝΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

 

ΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ

 

 
         
     

Σύντομα περισσότερα ...

 
     

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

    Επανάληψη

 

   

 

 

 

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία