Στρογγυλοποίηση δεκαδικών
 

Πάτησε ποιός αριθμός στρογγυλοποιήθηκε για να γίνει ο αριθμός που βλέπεις πάνω.

 

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία