Ε΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
    1-7   8-12 13-21 22-24 25-32 33-35 36-44 45-52

 

 

  45. Μονάδες μέτρησης του μήκους

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

  46. Γεωμετρικά σχήματα - Περίμετρος

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

  47. Μονάδες μέτρησης επιφάνειας

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 48. Εμβαδά

 

   Πολυμέσα

 

 

 

 

  49. Γεωμετρικά στερεά - Όγκος

 

  

 

 

 

 

 

 50. Μονάδες μέτρησης όγκου, χωρητικότητας

 

  

 

 

 

 

 

 51. Μονάδες μέτρησης μάζας

 

  

 

 

 

 

 

 52. Μονάδες μέτρησης χρόνου

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

   Επανάληψη

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

   Υλικό προερχόμενο από τα προηγούμενα βιβλία

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

© 2010-20   |   FB Επικοινωνία