Εμβαδόν - Μονάδες μέτρησης

 
 

Στους παρακάτω υπολογισμούς εμβαδών υπάρχουν 5 λάθη στις μονάδες εμβαδών. Πάτησε όπου τα βλέπεις και θα δεις τα σωστά.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

3 μ.  Χ  4 μ.  = 
3 μ.  Χ  4 μ.  = 
3 μ.  Χ  4 μ.  =  12 τ.μ.
2 μ.  Χ  6 μ.  = 
4 μ.  Χ  5 μ.  =  20 τ.μ.
50 εκ.  Χ  4 εκ.  =  200 τ.εκ.
3 χλμ.  Χ  4 χλμ.  = 
3 μ.  Χ  4 μ.  = 

 

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία