Αριθμοί μέχρι το 1 δισ.  - Γραφή

 

Αντιστοίχισε την πράσινη καρτέλα στην πράσινη οπυ είναι το χέρι δείκτης.

 
 

 

              

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία