Ε΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
    1-7   8-12 13-21 22-24 25-32 33-35 36-44 45-52

 

 

  8. Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών

 

   

 

 

  9. Πολλαπλασιασμός στους φυσικούς

 

 

 

 10. Πολλαπλάσια και διαιρέτες

 

  

    Έντυπα

 

 

 11. Κριτήρια διαιρετότητας

 

 

 

 12. Διαίρεση φυσικών

 

 

 

    Επανάληψη

 

   

 

 

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία