Μετατροπή κλασμάτων σε δεκαδικούς

 

Να μετατρέψεις τα κλάσματα σε δεκαδικούς σύμφωνα με το παράδειγμα. Το αποτέλεσμα της διαίρεσης να το υπολογίσεις στο τετράδιό σου, σταματώντας στα 2 δεκαδικά ψηφία.

 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

 

4

6

=>

4 : 6 = 0,66  

5

7

=>

: =

5

8

=>

: =
                 

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία