Στρογγυλοποίηση
 

Ποιοι από τους παρακάτω αριθμούς επιτρέπεται να στρογγυλοποιηθούν;

 

              

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία