Υπολογισμός εμβαδού

 

Πληκτρολόγησε τις σωστές απαντήσεις στα πλαίσια.

 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

 

  Υπολογισμός εμβαδού    

Υπολόγισε με τον σύντομο τρόπο το εμβαδόν του κόκκινου μέρους των σχημάτων.

 
  =

- =  τ.εκ

 
   
         
  =

 τ.εκ

 
         
=

 τ.εκ

                                                    

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία