Πολλαπλασιασμός δεκαδικών

 

Πληκτρολόγησε τα αποτελέσματα των πολλαπλασιασμών με την υποδιαστολή.

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

    23,4  

4,78

 

52,1

 
  Χ 1,4 Χ

1,3

Χ

0,05

 
   

936

 

1434

 

 
+ 2340 + 4780  

 

 
 

   

 

 
                                                    
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία