Δεκαδικοί - Θέσεις ψηφίων
 

Πληκτρολόγησε στον πίνακα τους αριθμούς που βλέπεις αριστερά. Βάλε μηδέν όπου χρειάζεται να αφήσεις κενό κελί.

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

    Ε Δ Μ ,

δ

ε χ  
   123,76

,

 
   12,376

,

 
 0,37

,

                                                                                                             

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία