Επιφάνεια και περίγραμμα
 

Έχουμε τα λευκά χαρτιά και έχουμε χρωματίσει με κόκκινο κάποια μέρη τους.
Πάτησε στη σωστή απάντηση.

 

 

              

 
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία