Διαίρεση κλάσματος με ακέραιο

 

Υπολόγισε τις διαιρέσεις με τον τρόπο που ταιριάζει κάθε φορά:

Διαιρούμε
τον ακέραιο με τον αριθμητή και αφήνουμε ίδιο τον παρονομαστή
  6       3  
  2 ή
  5       5  

 

Πολλαπλασιάζουμε τον ακέραιο με τον παρονομαστή και αφήνουμε ίδιο τον αριθμητή.
Δοκιμάστε πρώτα με τον αριθμητή και αν δεν γίνεται δοκιμάστε με τον παρονομαστή.
  6       6
  2
  5       10

 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

3      
2
10      
         
6      
6
8      
         
12      
4
5      
         
8      
3
7      
         
2      
7
11      
         

 

 

 

     

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία