Ε΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-7 8-12 13-21 22-24 25-32 33-35 36-44 45-52

 

 

  1. Υπενθύμιση - Α' μέρος

 

    Έντυπα

 

 

 

 

   2. Υπενθύμιση - Β' μέρος

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 3. Πως λύνουμε ένα πρόβλημα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 4. Οι φυσικοί αριθμοί

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 5. Αξία θέσης ψηφίου

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 6. Σύγκριση και διάταξη φυσικών

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 

 7. Στρογγυλοποίηση

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

   Επανάληψη

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 

 

© 2010-20   |   FB Επικοινωνία