Ε΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
    1-7   8-12 13-21 22-24 25-32 33-35 36-44 45-52

 

 

  36. Κλίμακες

 

  

 

 

 

 

  37. Προσανατολισμός στον χώρο

 

  

 

 

 

 

 

 38. Είδη γωνιών

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 39. Μέτρηση γωνιών

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 40. Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

  41. Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

  42. Καθετοτητα - Ύψη τριγώνου

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

  43. Συμμετρία

 

   Πολυμέσα

 

 

 

 

  44. Κύκλος - Μήκος κύκλους

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

  Επανάληψη

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

© 2010-20   |   FB Επικοινωνία