Ε΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
    1-7   8-12 13-21 22-24 25-32 33-35 36-44 45-52
   

 

 

  36. Κλίμακες

 
 
 

 

 

  37. Προσανατολισμός στον χώρο

 
 
 

 

 

 

 38. Είδη γωνιών

 

 

 

 39. Μέτρηση γωνιών

 
 
 

 

 

 

 40. Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες

 

 

 

  41. Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές

 
 

 

 

  42. Καθετοτητα - Ύψη τριγώνου

 
 

 

 

  43. Συμμετρία

 

 

 

  44. Κύκλος - Μήκος κύκλους

 
 
 

 

 

  Επανάληψη

 

    Έντυπα

 

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία