Αριθμοί ως το 1 δισ. - Αξία ψηφίων

Γράψε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε άβακα.
Θυμίσου να βάλεις τις διαχωρι- στικές τελείες.

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς. )

     

   
     

   
     

   
                                                    
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία