Δεκαδικοί αριθμοί - δεκαδικά κλάσματα
 

Πληκτρολόγησε τις σωστές απαντήσεις στα πλαίσια.
θΥΜΗΣΟΥ να μη γράψεις τα μηδενικά στο τέλος των δεκαδικών.
 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

Δεκαδικός   Κλάσμα
= 3

10
= 12

10
= 130

100
= 30

10
                                                                                 
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία