Ισοεμβαδικά σχήματα

 

Δύο από τα παρακάτω σχήματα είναι ισοεμβαδικά. Γράψε τα σύμβολά τους στο πλαίσιο (πχ αδ).

 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

 

ισοεμβαδικά

 

 

είναι τα:

 

 

 
 

 

 
     
          
 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία