Ε΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
    1-7   8-12 13-21 22-24 25-32 33-35 36-44 45-52

 

 

  13. Κλασματικοί αριθμοί

 

  

 

 

  14. Κλάσματα μεγαλύτερα της μονάδας Προσθέσεις

 

   

 

 

 15. Το κλάσμα ως πηλίκο διαίρεσης

 

    Έντυπα

 

 

 16. Ισοδυναμία-απλοποίηση κλασμάτων

 

 

 

 17. Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων

 

 

 

 18. Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

 

 

 

 19. Πολλαπλασιασμός στα κλάσματα - Αντίστροφοι αριθμοι

 

 

 

  20. Διαίρεση κλασμάτων

 

 

 

  21. Αναγωγή στην κλασματική μονάδα

 

 

 

 

    Επανάληψη

 

  

 

 

 

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία