Διαίρεση κλάσματος με κλάσμα

 

Όταν διαιρούμε κλάσματα προσέχουμε:
Να είναι στην ίδια μονάδα τα κλάσματα πχ ώρες, λεπτά, κιλά, γραμμάρια, ευρώ, λεπτά.
Να είναι ομώνυμα δηλ. ο πραρονομαστής να είναι ίσος.
 

 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

Έχω 2/3 κιλά μήλα. Σε πόσες τσάντες των 2/18 κιλών χωράνε;

Βήμα 1ο  

Πρώτα αποφασίζουμε τι πράξη θα κάνουμε.

κ

κ

Βήμα 2ο  

Μετατρέπουμε σε κλάσματα των ίδιων μονάδων μέτρησης.

Δεν κάνουμε κάτι
γιατί και τα δύο κλάσματα είναι σε κιλά.

Βήμα 3ο  

Θα μετατρέψω τα κλάσματα σε ομώνυμα και θα βρω το αποτέλεσμα.

                 
 

κ

κ

τσάντες

   
                 
 

 

 

     

 

 

 14

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία