Εμβαδόν

 

Γράψε το εμβαδόν των παρακάτω σχημάτων.

 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

α  

 τ.μ.
β

 

 τ.μ.
γ

 

 τ.μ.
δ  

 τ.μ.
ε  

 τ.μ.
          
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία