Αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων

 

Πληκτρολόγησε τις σωστές απαντήσεις στα πλαίσια.

 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

 

  Αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων    

Αφαίρεσε τα κλάσματα αφού τα μετατρέψεις σε ομώνυμα
(Παρονομαστής να είναι το ΕΚΠ).

 

 

  2 - 1

=

- =  
  3 9  
                     
                           

 

 13

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία