Διαίρεση κλάσματος με κλάσμα

 

Όταν διαιρούμε κλάσματα προσέχουμε:
Να είναι στην ίδια μονάδα τα κλάσματα πχ ώρες, λεπτά, κιλά, γραμμάρια, ευρώ, λεπτά.
Να είναι ομώνυμα δηλ. ο πραρονομαστής να είναι ίσος.
 

 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

Έχουμε 3,5 κιλά καφέ. Πόσα σακουλάκια που το καθένα χωράει 175 γραμμ. χρειαζόμαστε για να τον συσκευάσουμε;

3500              

κ.

κ.

σακουλάκια  
    1000          

 

 

Έχουμε 3,5 κιλά καφέ. Πόσα σακουλάκια που το καθένα χωράει 0,25 κιλά χρειαζόμαστε για να τον συσκευάσουμε;

             

κ.

κ.

σακουλάκια  
    1000          

 

 

 

 

     

 

 

 12

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία