Δεκαδικοί - σύγκριση 

 

   

Πάτησε στους δεκαδικούς ώστε να τους διατάξεις σε αύξουσα σειρά (από το μικρότερο στο μεγαλύτερο).

 

 
 

 

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία