Μετατροπή κλασμάτων σε δεκαδικούς
 

Πάτησε στη σωστή απάντηση.

 

 

  

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία