ΣΤ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-11 12-18 19-24 25-29 30-37 38-44 45-48 49-55 56-71

 
   

    ΒΙΒΛΙΑ

Μαθητή

Μαθητή HTML

Εργασιών Α

Εργασιών Β

Εργασιών Γ

Εργασιών Δ

 

 

Επανάληψη-εξάσκηση

 

         
 

ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ


ΘΕΣΕΙΣ ΨΗΦΙΩΝ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ


ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥ ΣΕ ΚΛΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΣΕ ΚΛΑΣΜΑ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΥ ΕΚΦΩΝΕΙΤΑΙ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ

ΒΑΖΩ ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥ
 

 

ΕΜΒΑΔΟΝ-ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ


ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ

 


ΙΣΟΕΜΒΑΔΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

ΞΕΡΩ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΒΡΙΣΚΩ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ

ΓΡΑΦΩ ΤΑ ΕΜΒΑΔΑ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΕ ΜΙ...

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΣΕ ΜΕΓ...
 

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ


Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΙΑΙΡΕΤΕΟΣ

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΜΕΙΩΤΕΟΣ

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΦΑΙΡΕΤΕΟΣ

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΟΣ

 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ


ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ


ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ;


ΠΟΤΕ ΕΧΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ


ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ 10

 

ΜΕΤΡΩ ΓΩΝΙΕΣ

 

ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ

 
         
     

Σύντομα περισσότερα παιχνίδια...

 
         

 

 

 

  30. Λόγος δύο μεγεθών

 

 

 

 

   31. Από τους λόγους στις αναλογίες

 
 

 

 

 

 32. Χιαστί θα βρω το Χ

 
 

 

 

 

 33. Σταθερά και μεταβλητά ποσά

 
 

 

 

  34. Ανάλογα ποσά

 

   

 

 

   35. Προβλήματα με ανάλογα ποσά

 

   

 

 

 

 36. Αντίστροφα ποσά

 

   

 

 

 

 37. Προβλήματα με αντίστροφα ποσά

 

   

 

 

 

   Επανάληψη

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία