Εξισώσεις με άγνωστο προσθετέο

 

   

Πάτησε με τη σειρά σε όσα σύμβολα και αριθμούς χρειάζονται για να φτιάξεις τη λύση. 

ΘΥΜΗΣΟΥ !!!
Προσθετέος 1 = άθροισμα - προσθετέος 2

                     πχ. Χ = 15 - 3

 

 

 

 

 

Φτιάξε τη λύση της εξίσωσης

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 16

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία