ΣΤ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-11 12-18 19-24 25-29 30-37 38-44 45-48 49-55 56-71

 

 

  56. Γεωμ. Σχήματα - Πολύγωνα

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

   57. Γωνίες

 

   Πολυμέσα

 

 

 58. Σχεδιάζω γωνίες

 

 

 

 

 59. Μεγεθύνω - Μικραίνω σχήματα

 

 

 

 60. Αξονική συμμετρία

 

 

 

 

 61. Μετρώ επιφάνειες

 

 

 

 

 62. Εμβαδό παραλληλογράμμου

 

 

 

 

  63. Εμβαδό τριγώνου

 

 

 

 

  64. Εμβαδό τραπεζίου

 

 

 

 

 65. Εμβαδό κυκλικού δίσκου

 

 

 

 

  66. Κύβος και ορθ. παραλληλεπίπεδο: Έδρες, αναπτύγματα

 

 

 

 

  67. Κύβος και ορθ. παραλληλεπίπεδο: Ακμές, κορυφές

 

 

 

 

 68. Κύλινδρος

 

 

 

 

  69. Όγκος - Χωρητικότητα

 

 

 

 

 70. Όγκος κύβου και ορθ. παραλληλογράμμου

 

 

 

 

 71. Όγκος κυλίνδρου

 

 

 

   Επανάληψη

 

 

 

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία