ΣΤ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-11 12-18 19-24 25-29 30-37 38-44 45-48 49-55 56-71

 

 

  19. Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα

 

 

 

 

   20. Το κλάσμα ως πηλίκο διαίρεσης

 
 
 

 

 

 

 

 21. Ισοδύναμα κλάσματα

 
 

 

 

 

 

 22. Σύγκριση - Διάταξη κλασμάτων

 
 

 

 

 

 

 

 23. Προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης κλασμάτων

 
 
 

 

 

 

 

 24. Προβλήματα πολλαπλασιασμού και διαίρεσης κλασμάτων

 
 

 

 

 

 

 

     Επανάληψη

 

   

 

 

 

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία