ΣΤ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-11 12-18 19-24 25-29 30-37 38-44 45-48 49-55 56-71

 

 

  1. Φυσικοί αριθμοί

 

 

 

 

 

   2. Δεκαδικοί αριθμοί

 
 

 

 

 

 

 

 3. Δεκαδικοί σε κλάσματα και αντίστροφα

 

 

 

 

 4. Σύγκριση φυσικών, δεκαδικών

 

 

 

 

 5. Προσθέσεις-αφαιρέσεις φυσικών, δεκαδικών

 

 

 

 

 6. Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών

 

 

 

 

 

 7. Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών

 
 

 

 

 

 

 8. Μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

 
 

 

 

 

 

 9. Σύνθετα προβλήματα 4 πράξεων

 
   

 

 

 

 

 10. Χρήση υπολογιστή τσέπης

 
   

 

 

 

 

 11. Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών

 
   

 

 

 

 

   Επανάληψη

 

   

 

 

 

 

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία