ΣΤ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-11 12-18 19-24 25-29 30-37 38-44 45-48 49-55 56-71

 

 

  49. Μετρώ το μήκος

 

   Πολυμέσα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

   50. Μετρώ και λογαριάζω

 

   Πολυμέσα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 51. Μετρώ το χρόνο

 

   Πολυμέσα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 52. Μετρώ την αξία με χρήματα

 

   Πολυμέσα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 53. Γεωμετρικά μοτίβα

 

  

 

 

 

 

 

 54. Αριθμητικά μοτίβα

 

  

 

 

 

 

 

 

 55. Σύνθετα μοτίβα

 

  

 

 

 

 

 

 

   Επανάληψη

 

   Πολυμέσα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 

© 2010-20   |   FB Επικοινωνία