ΣΤ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-11 12-18 19-24 25-29 30-37 38-44 45-48 49-55 56-71

 

 

  49. Μετρώ το μήκος

 

 

 

   50. Μετρώ και λογαριάζω

 

 

 

 51. Μετρώ το χρόνο

 

 

 

 52. Μετρώ την αξία με χρήματα

 

 

 53. Γεωμετρικά μοτίβα

 

 

 54. Αριθμητικά μοτίβα

 

 

 

 55. Σύνθετα μοτίβα

 

 

 

 

 

   Επανάληψη

 

 

 

 

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία