Εξισώσεις με άγνωστο τον διαιρετέο

 

 

   

Πάτησε με τη σειρά σε όσα σύμβολα και αριθμούς χρειάζονται για να φτιάξεις τη λύση.

ΘΥΜΗΣΟΥ !!! διαιρετέος = πηλίκο Χ διαιρέτης
                     πχ. Χ = 5 ● 3

 

 

 

 

Φτιάξε τη λύση της εξίσωσης

 

 
 

 

 

 

 

 

 15

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία