Εξισώσεις με άγνωστο τον διαιρετέο

 

 

   

Πάτησε με τη σειρά σε όσα σύμβολα και αριθμούς χρειάζονται για να φτιάξεις τη λύση και να βρεις τον άγνωστο  Χ.

ΘΥΜΗΣΟΥ !!! Όταν ο άγνωστος είναι  διαιρετέος τον βρίσκουμε πολλαπλασιάζοντας το πηλίκο με τον διαιρέτη.

 

 

 

 

Φτιάξε τη λύση της εξίσωσης

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 12

 

© 2010-15    |  Επικοινωνία