Δυνάμεις

 
 

Γράψε τις δυνάμεις που προέρχονται από τα γινόμενα.

 


( Πρόσεξε !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).
 

6 • 6 • 6 • 6  =

 
  4 • 4 • 4 • 4 • 4 • 4 • 4  =

 
 

13 • 13 • 13  =

 
 

5 • 5 • 5 • 5 • 5  =

 
       

 22

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία