ΣΤ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-11 12-18 19-24 25-29 30-37 38-44 45-48 49-55 56-71

 

 

  38. Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά

 

 

 

 

   39. Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά

 

 

 

 

  40. Εκτιμώ το ποσοστό

 

 

 

 

 41. Βρίσκω το ποσοστό

 

 

 

 

 42. Ποσοστά: Βρίσκω την τελική τιμή

 

 

 

 43. Ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή

 

 

 

 44. Ποσοστά: βρίσκω το ποσοστό στα εκατό

 

 

 

 

 

   Επανάληψη

 

 

 

 

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία