Δυνάμεις του 10

 
 

Συμπλήρωσε τα πλαίσια.
 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

100 = 102

1.000 = 103

10.000 = 104

100.000 = 105

 

ΘΥΜΗΣΟΥ να βάλεις τις τελείες των χιλιάδων όπου χρειάζεται.

 


( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).
 

3.400 = 3,4 • 1.000 =

 34 • 10
 
 

3.400 = 34 • 100 =

 3,4 • 10
 
  34.000 = 34 • 1.000 =
 340 • 10
 
 

75.000 = 75 • =

 75 • 10
 
 

75.000 = 750 • =

 750 • 10
 
 

75.000 = 7,5 • =

 7,5 • 10
 
       

  

© 2010-15    |  Επικοινωνία