Δυνάμεις
 

Πάτησε αν μπορούν να γραφούν με τη μορφή δύναμης οι παρακάτω πράξεις.

 

 

              

 
 

© 2010-15    |  Επικοινωνία