ΣΤ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-11 12-18 19-24 25-29 30-37 38-44 45-48 49-55 56-71

 

 

  12. Διαιρέτες - Μ.Κ.Δ

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

   13. Κριτήρια διαιρετότητας

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

  14. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

  15. Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 16. Πολλαπλάσια αριθμού - Ε.Κ.Π.

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 17. Δυνάμεις

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

  18. Δυνάμεις του 10

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

   Επανάληψη

 

   Πολυμέσα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 

 

© 2010-20   |   FB Επικοινωνία