Εξισώσεις με άγνωστο παράγοντα γινομένου

 

   

Πάτησε με τη σειρά σε όσα σύμβολα και αριθμούς χρειάζονται για να φτιάξεις τη λύση και να βρεις τον άγνωστο  Χ.

ΘΥΜΗΣΟΥ !!! Όταν ο άγνωστος είναι  παράγοντας γινομένου τον βρίσκουμε διαιρώντας το γινόμενο με τον άλλο παράγοντα.

 

 

 

 

Φτιάξε τη λύση της εξίσωσης

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 14

 

© 2010-15    |  Επικοινωνία