Εξισώσεις με άγνωστο τον διαιρέτη

 

 

   

Πάτησε με τη σειρά σε όσα σύμβολα και αριθμούς χρειάζονται για να φτιάξεις τη λύση.
 
ΘΥΜΗΣΟΥ !!! διαιρέτης = διαιρετέος : πηλίκο
                     πχ. Χ = 15 : 3

 

 

 

 

Φτιάξε τη λύση της εξίσωσης

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 15

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία