ΣΤ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-11 12-18 19-24 25-29 30-37 38-44 45-48 49-55 56-71

 

 

  45. Δεδομένα - Ραβδόγραμμα

 

  

 

 

 

 

 

   46. Ταξινόμηση δεδομένων - Συμπεράσματα

 

  

 

 

 

 

 

 47. Τύπο γραφημάτων

 

  

 

 

 

 

 

 48. Βρίσκω τον μέσο όρο

 

  

 

 

 

 

 

   Επανάληψη

 

   Πολυμέσα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 

© 2010-20   |   FB Επικοινωνία