Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί
 

Πάτησε στη σωστή απάντηση.

ΘΥΜΗΣΟΥ!!!
Πρώτοι
είναι οι αριθμοί που διαιρούνται μόνο με τον εαυτό τους και το 1.

Σύνθετοι είναι οι αριθμοί που διαιρούνται με περισσότερους αριθμούς από τον εαυτό τους και το 1.

 

 

              

 
 

© 2010-15    |  Επικοινωνία