Κριτήρια διαιρετότητας με το 10, 110, 1000, ...
 
 

Ένας αριθμός διαιρείται με το 10, το 100, το 1000 αν τελειώνει ...0, σε ...00 ή σε ...000
αντίστοιχα.
Πάτησε στη σωστή απάντηση.

 

 

 

© 2010-15    |  Επικοινωνία