Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί 

 

Πάτησε στους διαιρέτες του 7 και στο τέλος επέλεξε τι αριθμός είναι.
 

ΘΥΜΗΣΟΥ!!!
Πρώτοι
είναι οι αριθμοί που διαιρούνται μόνο με τον εαυτό τους και το 1.

Σύνθετοι είναι οι αριθμοί που διαιρούνται με περισσότερους αριθμούς από τον εαυτό τους και το 1.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

Διαιρέτες του 7:
,  2,  3,  4,  5,  6, 

Το 7 είναι αριθμός:
 ,  Σύνθετος  

 

 14

 

© 2010-15    |  Επικοινωνία