Δυνάμεις

 
 

Γράψε τις δυνάμεις που προέρχονται από τα γινόμενα.

 


( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).
 

6 • 6 • 6 • 6  =

 
  4 • 4 • 4 • 4 • 4 • 4 • 4  =

 
 

13 • 13 • 13  =

 
 

5 • 5 • 5 • 5 • 5  =

 
       

  

© 2010-15    |  Επικοινωνία