Δυνάμεις

 
 

Γράψε τις δυνάμεις που προέρχονται από τα γινόμενα.

 


( Πρόσεξε !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).
 

8 • 8 • 8 • 8  =

8

 
  3 • 3 • 3 • 3 • 3  =

3

 
 

10 • 10 • 10  =

10

 
 

11 • 11  =

11

 
       

 

 12

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία