Κριτήρια διαιρετότητας με το 4 ή το 25
 
 

Ένας αριθμός διαιρείται με το 4 αν το τελευταίο διψήφιο τμήμα του διαιρείται με το 4.
Ένας αριθμός διαιρείται με το 25 αν το τελευταίο διψήφιο τμήμα του διαιρείται με το 25.
Πάτησε στη σωστή απάντηση.

 

 

 

© 2010-15    |  Επικοινωνία