Γ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
1. Πάλι μαζί 2. Στο σπίτι και σ... 3. Στη γη και σ... 4. Ο κόσμος γύρ...

5. Η πατρίδα μ...

 6-9 

 10-14 

 

 

 

 α. Αγαπητό μου ημερολόγιο

 

 

 

 

  β. Η φίλη μας η Αργυρώ

 
 

 

 

 

  γ. Τα παιδικά μου παιχνίδια

 

 

 

 

 

  δ. Στη νέα μας γειτονιά

 
 

 

 

  © 2010-21   |   FB Επικοινωνία