Επίθετα - Τα γένη
 

Πάτησε στο γένος που ανήκει το επίθετο που βλέπεις.

 

            

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία