Επίθετα - Τα γένη
 

Πάτησε στο γένος που ανήκει το επίθετο που βλέπεις.

 

            

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία