Επίθετα - Τα γένη
 

Πάτησε στο γένος που ανήκει το επίθετο που βλέπεις.

 

            

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία