Ενεστώτας (Οριστική ενεργητικής και παθητικής φωνής)

 

Πάτησε με το ποντίκι στις καταλήξεις που είναι λάθος.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

ζεσταίνομαι,   ζωγραφίζ,
χαρίζω,  νιώθ,  φοβάμ,
λέγομαι,  κοιμάμ,  λύν

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία